Bagaimana Cara Pelaksanaan Shalat Taubat?

| | 0 Comments

Niat, Doa dan Tata Cara Salat Taubat di Bulan Ramadan

Segala puji bagi Allah. Dengan belas kasihan Allah terhadap ummatnya, Dia telah membuka pintu taubatnya, dan itu tidak akan berhenti sampai jiwa mencapai tenggorokan (saat mati) atau matahari terbit dari barat.  Dengan Rahmat-Nya kepada umatnya, Dia telah memberikan kesempatan bagi mereka suatu tindakan ibadah yang merupakan salah satu tindakan ibadah terbaik, yang dengannya orang berdosa dapat mendekat kepada Tuhannya dengan harapan pertobatannya diterima. Ini adalah shalat al-tawbah (shalat taubat)

Tata cara salat taubat

Salat taubat dilakukan sebanyak dua rakaat, seperti yang dikatakan dalam hadits Abu Bakar al-Siddeeq, Ini diresepkan untuk orang yang bertobat untuk berdoa sendirian, karena itu adalah salah satu doa naafil yang tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam jemaat. Setelah itu dianjurkan untuk meminta pengampunan kepada Allah, karena hadits Abu Bakar. Tidak ada laporan dari Nabi untuk mengatakan bahwa itu mustahabb untuk membaca setiap soorah tertentu dalam dua rakaat ini, sehingga penyembah dapat melafalkan apa pun yang dia inginkan.

Doa salat taubat ditentukan dalam sharee’ah , Para ulama sepakat dengan suara bulat bahwa doa pertobatan ditentukan dalam sharee’ah. Abu Dawud (1521) meriwayatkan bahwa Abu Bakar al-Siddeeq berkata: Saya mendengar Rasulullah mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang melakukan dosa saat itu menyucikan dirinya dengan baik dan berdiri dan berdoa dua rakaat, kemudian meminta pengampunan kepada Allah, tetapi Allah akan memaafkannya. Kemudian dia membaca ayat ini: ‘Dan mereka yang, ketika mereka telah melakukan Faahishah (hubungan seksual ilegal) atau menganiaya diri mereka dengan kejahatan, mengingat Allah dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka; – dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah – dan tidak bertahan dalam apa (salah) yang telah mereka lakukan, sementara mereka tahu ‘[Aal’ Imraan 3: 135]. ” Digolongkan sebagai sahaah oleh al-Albaani di Saheeh Abi Dawood. Ahmad (26998) meriwayatkan bahwa Abu’l-Darda ‘(ra dengan dia) berkata: Saya mendengar Rasulullah mengatakan: “Orang yang melakukan wudhu dan melakukannya baik, lalu berdiri dan berdoa dua rakaat atau empat (salah satu perawi tidak pasti), di mana dia mengingat Allah dan fokus dengan baik, lalu meminta pengampunan kepada Allah, Dia akan memaafkannya. ” Editor al-Musnad berkata: isnaadnya adalah hasan. Itu juga dikutip oleh al-Albaani di Silsilat al-Ahaadeeth al-Saheehah (3398).

Alasan untuk salat taubat adalah jika seorang Muslim jatuh ke dalam dosa, apakah itu dosa besar atau kecil, ia harus segera bertobat darinya dan dianjurkan baginya untuk berdoa dua rakaat ini. Dan ketika dia bertobat dia harus melakukan perbuatan benar yang merupakan salah satu perbuatan terbaik, yaitu doa. Jadi dia dapat mendekati Allah dengan ini dengan harapan bahwa Allah dapat menerima pertobatannya dan mengampuni dosanya. Waktu untuk doa pertobatan. Mustahabb untuk mengucapkan doa ini ketika orang Muslim telah memutuskan untuk bertobat dari dosa yang telah dilakukannya, apakah pertobatan ini datang segera setelah melakukan dosa atau kemudian. Orang berdosa harus cepat-cepat bertobat tetapi jika ia menunda, ia akan tetap diterima, karena pertobatan diterima selama salah satu dari halangan berikut tidak terjadi:

  1. Saat kematian
  2. Saat kiamat

Doa ini ditentukan setiap saat termasuk waktu ketika sholat dilarang (seperti setelah sholat Ashar), karena itu adalah salah satu sholat yang dilakukan karena suatu alasan, jadi itu ditentukan ketika alasan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *